Karolina Čiklová, korektury, texty, weby, volnonožka

Texty


Není text jako text. Mezi tiskovou zprávou z obecního zastupitelstva, odborným článkem a webovou prezentací je velký rozdíl. Proto jsou rozdílné i ceny. Uvedu-li rozptyl 300-1500 Kč/normostranu, asi to klientovi moc nenapoví. Jednodušší a nejjistější je nechat si nacenit konkrétní zakázku. Zavolejte, napište… Vsadím se, že se domluvíme!


Korektury


Pravopisná a gramatická korektura 120 Kč/normostrana, korektura se stylistickou úpravou 150 Kč/normostrana. Při větším objemu zakázky podle individuální domluvy.


Weby


Cenu stanovím každému na tělo. Vždy vychází z požadavků klienta, jeho připravenosti (je rozdíl, když mi předá hotovou textovou a obrazovou část, nebo ji bude celou chtít po mně), nároků na technickou podporu a také z termínu provedení.


karolinac.cz karolinac.cz karolinac.cz
email
Skype